• ALERGENY w ŻYWNOŚCI

    • Substancje lub produkty powodujące alergie lub reakcje nietolerancji

      

     ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 78/2014

     z dnia 22 listopada 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności w odniesieniu do niektórych zbóż powodujących alergie lub reakcje nietolerancji oraz żywności z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli

     KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (1), w szczególności jego art. 10 ust. 2 i art. 21 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

      

     W załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011 ustanowiono wykaz substancji lub produktów powodujących alergie lub reakcje nietolerancji. W załączniku II pkt 1 wymienia się m.in. kamut i orkisz. Kamut jest jednak zarejestrowanym znakiem towarowym rodzaju pszenicy, znanego jako „pszenica khorasan”, zaś orkisz również jest rodzajem pszenicy. Należy zatem wskazać „pszenicę khorasan” i orkisz jako rodzaje pszenicy w pkt 1 wspomnianego załącznika.

     Załącznik II

     SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI

     1. Zboża zawierające gluten, tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe, a także produkty pochodne, z wyjątkiem:

     a) syropów glukozowych na bazie pszenicy zawierających dekstrozę ( 1 );

     b) maltodekstryn na bazie pszenicy ( 1 );

     c) syropów glukozowych na bazie jęczmienia;

     d) zbóż wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

     2. Skorupiaki i produkty pochodne;

     3. Jaja i produkty pochodne;

     4. Ryby i produkty pochodne, z wyjątkiem:

     a) żelatyny rybnej stosowanej jako nośnik preparatów zawierających witaminy lub karotenoidy;

     b) żelatyny rybnej lub karuku stosowanych jako środki klarujące do piwa i wina;

     5. Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne;

     6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem:

     a) całkowicie rafinowanego oleju i tłuszczu sojowego (1);

     b) mieszaniny naturalnych tokoferoli (E306), naturalnego D-alfa-tokoferolu, naturalnego octanu D-alfa-tokoferolu, naturalnego bursztynianu D-alfa-tokoferolu pochodzenia sojowego;

     c) fitosteroli i estrów fitosteroli otrzymanych z olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

     d) estru stanolu roślinnego produkowanego ze steroli olejów roślinnych pochodzenia sojowego;

     7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), z wyjątkiem:

     a) serwatki wykorzystywanej do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego,

     b) laktitolu;

     8. Orzechy, tj. migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), orzechy nerkowca (Anacardium occidentale), orzeszki pekan (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje/orzechy pistacjowe (Pistacia vera), orzechy makadamia lub orzechy Queensland (Macadamia ternifolia), a także produkty pochodne z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów alkoholowych, w tym alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego;

     9. Seler i produkty pochodne;

     10. Gorczyca i produkty pochodne;

     11. Nasiona sezamu i produkty pochodne;

     12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/litr w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO 2 dla produktów w postaci gotowej bezpośrednio do spożycia lub w postaci przygotowanej do spożycia zgodnie z instrukcjami wytwórców;

     13. Łubin i produkty pochodne;

     14. Mięczaki i produkty pochodne.