• OPŁATA  ZA  PRZEDSZKOLE

      

     Od 1.09.2023 r. stawka żywieniowa 

     Wprowadzono zarządzeniem nr 8/2022  p.o.Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 52

      zatwierdzone przez Organ Prowadzący

      

     ILOŚĆ POSIŁÓW

      

      

     STAWKA ŻYWIENIOWA (DZIENNA)

     3 posiłki (ś, IIś, o)

      

     10,00 zł

              2 posiłki (ś, IIś)

      

     śniadanie-2,50 zł

     II śniadanie-2,50

     1 posiłek (o)

      

     5,00 zł