• Nagłówek

   • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne  realizowane będą w oparciu o Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej w wersji zmodyfikowanej o nowe treści dotyczące:

    - edukacji matematycznej i językowej (literackiej) opartej na Programie Rozwoju Poznawczego Małego Dziecka Galiny Dolya i Nikolai Veraksa "Klucz do uczenia się"

    - nauki czytania wg metody J. Cieszyńskiej

    - edukacji psychospołecznej prowadzonej w oparciu o Międzynarodowy Program Psychoedukacyjny "Przyjaciele Zippiego" i Program Psychoedukacyjny "Hej, zabawo!" H. Karwackiej

    - edukacji zdrowotnej prowadzonej w oparciu o program autorski "Szczęśliwy przedszkolak - to zdrowy przedszkolak" B. Sułek, G. Szywacz, J. Nowosielskiej - Dróżdż

      Nasze przedszkole realizuje program "Przyjaciele Zippiego". Jest to międzynarodowy program, który kształtuje irozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Program jest skierowany do dzieci 5-7 letnich.

     

    Przedszkole stara się być otwarte na środowisko, w którym funkcjonuje. Aktywnie współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Misjonarzy Oblatów oraz Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Katowicach przy ul. Kozielskiej.

     

    Bierzemy udział w przeglądach, konkursach, turniejach, rajdach organizowanych przez inne placówki oświatowe oraz Urząd Miasta Katowice.

     

    Należymy do ponad 6 tysięcy placówek oświatowych biorących udział w ogólnopolskim systemie zbiórki zużytych baterii. Bierzemy udział w akcji pt. "Baterowiec".

     

    Zbieramy również makulaturę poprzez uczestnictwo w konkursie ekologicznym „Zbieramy makulaturę – oszczędzamy lasy”.

     

    Corocznie bierzemy udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątanie Świata” oraz "Dzień Ziemi".

     

    Jesteśmy organizatorem Międzyprzedszkolnych Turniejów Recytacji Dziecięcej odbywających się na terenie Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" w Katowicach pt. "Letnie nastroje".

     

     

     

    Redagowana jest gazetka pt. "Maluszek" dostępna na stronie internetowej przedszkola.

     

    Przedszkole wprowadza dzieci również w świat kultury poprzez współpracę z:

     Miejską Biblioteką Publiczną, Filia nr11 w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 47,

    • Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”,

    • Miejskim Domem Kultury „Koszutka”,

    • Miejskim Domem Kultury „Szopienice – Giszowiec”.

     

    Bierzemy udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Jesteśmy członkami „Klubu Czytających Przedszkoli”.

    Corocznie uroczyście obchodzimy: "Dzień głośnego czytania" „Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia”„Światowy Dzień Pluszowego Misia”„Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”"Światowy Dzień Książki dla Dzieci"„Tydzień Głośnego Czytania”.

     

    Staramy się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Organizujemy:

    • przedstawienia teatralne,

    • koncerty instrumentalne i wokalne,

    • wyjścia na seanse filmowe do Centrum Sztuki Filmowej,

    • bal przebierańców,

    • festyn rodzinny.

     

    Dopracowano się własnego stylu i charakteru uroczystości i imprez przedszkolnych. W harmonogramie imprez i uroczystości znalazły się :

    • Pasowanie na przedszkolaka,

    • Powitanie Jesieni - "Święto koloru czerwonego",

    • "Święto pieczonego ziemniaka",

    • Spotkanie ze „Sznupkiem”,

    • Zabawa Andrzejkowa,

    • Spotkanie z górnikiem,

    • Mikołaj,

    • Spotkanie Opłatkowe,

    • Powitanie Zimy - "Święto koloru białego", 

    • Dzień Babci i Dziadka,

    • Powitanie Wiosny -  " Święto koloru zielonego",

    • „Wielkanoc w przedszkolu”,

    • Dzień Matki, Dzień Dziecka,

    • Powitanie Lata - "Święto koloru żółtego"

    • Festyn Rodzinny,

    • Zakończenie Roku.

     

    Ambicją naszą jest stałe poprawianie i polepszanie warunków placówki w kierunku bezpiecznego i radosnego przebywania w niej dzieci. Pragniemy kultywować i wzbogacać nasze tradycje oraz pielęgnować przyjazną atmosferę panującą  w przedszkolu.