• SPRAWY BIEŻĄCE

    •                                                                          

     NAUCZYCIELE:

     mgr Katarzyna Laskowska

     mgr Ewa Harasimowicz

     OBSŁUGA:

     Beata Niedbalska

      

     KONSULTACJE Z RODZICAMI:

     Po wcześniejszym ustaleniu

      

     ZAJĘCIA DODATKOWE:

     język angielski - poniedziałek 9.00 - 9:30 

     katecheza - wtorek i środa 11.00 - 11.30

      

     SPECJALIŚCI: 

     psycholog - wtorek i środa 8.00 - 11.00

     logopeda - wtorek i środa 7.30 - 9.30

     nauczyciel zajęć sportowych - poniedziałek 10.45 - 14.45

      

      

      

      

      

     • 6 grudnia o godzinie  z okazji Mikołaja zorganizowane jest wyjście do kina "KOSMOS"

      

      

      

     Szanowni Rodzice, zostało założone konto Rady Rodziców,

     o numerze : ING  71 1050 1214 1000 0092 9918 8137

      

     w tytule wpisujemy:  wpłata na Radę Rodziców oraz Imię  i Nazwisko dziecka, grupę.

     Prosimy, aby na to konto nie przelewać wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole.

         

     604 300+ zbiorów zdjęć, fotografii i beztantiemowych obrazów z kategorii Jesienne Liście - iStock