• RODO

     Administratorem Państwa danych jest Miejskie Przedszkole Nr 52 w Katowicach, 40-134 Katowice, ul. Iłłakowiczówny 15 Województwo: śląskie. Powiat  m. Katowice NIP: 6342289076. REGON: 270554479.

     Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agata Gabłońska, adres e- mail: iod.@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32-606 13 23

     – Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku przedszkolnego lub w celu realizacji prawa do pobytu dziecka w przedszkolu, podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.).

     – Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skontaktowania się w prawach związanych z dzieckiem, podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) i e) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

     – Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarza lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

     – Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych przez Nasze Przedszkole do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     – Podanie danych osobowych jest konieczne i wymagane przez prawo w celu realizacji obowiązku przedszkolnego. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało utrudnieniami w przekazywaniu informacji na temat Państwa dziecka.