• wiadomości

    • LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2
      

      

     W DNIU 4 PAŹDZIERNIKA WEŹMIEMY UDZIAŁ  W AKCJI

      

     https://dokumenty.mein.gov.pl/01f8ad10-ff4b-4cb4-b2e6-79619e287604/sprzatamydlapolski.jpeg

     Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie "Dla Polski" zostało

      objęte m.in. honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów

      Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki

      prof. Przemysława Czarnka

     i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 

     UWAGA!!!

     ZE WZGLĘDU NA NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE  PROSIMY, ABY DZIECI W UBRANE BYŁY ADEKWATNIE DO POGODY.

      

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

     Szanowni Rodzice, zostało założone konto Rady Rodziców,
     o numerze :

      

     ING  71 1050 1214 1000 0092 9918 8137

      

     w tytule wpisujemy:  wpłata na Radę Rodziców oraz Imię  i Nazwisko dziecka, grupę.

     Prosimy, aby na to konto nie przelewać wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole.

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

      

      SZANOWNI PAŃSTWO!

     W DNIU 5 PAŹDZIERNIKA O GODZ.9.00 ODBĘDZIE SESJA ZDJĘCIOWA „KALENDARZ”

     OSOBY ZAINTERESOWANE KUPNEM KALENDARZA PROSIMY O WPISANIE SIĘ NA SWOJEJ LIŚCIE GRUPOWEJ DO DNIA 30 WRZEŚNIA.

      

      

      

      

     Zgłoszenia alarmowe związane z COVID-19 - Numer alarmowy 112 - Portal Gov.pl

      

     Strona główna | Profibaza PZH

     Szanowni Rodzice!

     Informujemy, że w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia  komunikatem, że od dnia 16 maja pandemia koronawirusa przechodzi w stan endemii . W naszym przedszkolu nie obowiązuje już "strefa rodzica", zapraszamy rodziców do osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka. Na terenie szatni obowiązuje zasada 1 rodzic na dziecko.

     Nie oznacza to jednak, że COVID-19 zniknął całkowicie z naszego życia. Stan zagrożenia epidemiologicznego nadal pozostaje w mocy. Znoszenie obostrzeń nie zwalnia ze stosowania środków ostrożności, czyli zachowania dystansu społecznego i dezynfekcji dłoni. Ponadto przynajmniej do końca maja w mocy pozostanie obowiązek noszenia maseczek w szpitalach, przychodniach i aptekach.

     Przypominamy, że do przedszkola uczęszczają tylko dzieci zdrowe bez objawów chorobowych (katar, kaszel, ból brzucha, wysypka). Troszczymy się o zdrowie wszystkich i przestrzegamy zaleceń GIS.

     wytyczne GIS

     wytyczne-_zachowania_bezpieczenstwa_zdrowotnego_gis_dla_przedszkoli_oddzialow_przedszkolnych_w_s.pdf

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

      

       

     #CzytanieRządzi? Oczywiście, że tak! Rusza pierwsza w Polsce potężna kampania samorządowców na rzecz czytelnictwa. Unia Metropolii Polskich, czyli 12 największych polskich miast i Fundacja Powszechnego Czytania pokazują, dlaczego czytanie ma moc polepszania świata. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z ideą kampanii i zachęcamy oczywiście rodziców do dalszego odwiedzania Nas i czytania przedszkolakom pięknych bajek, baśni i nie tylko (tak jak to miało miejsce do tej pory) 🙂#CzytanieRządzi #Katowicedlaodmiany Więcej informacji na temat kampanii w linkach poniżej:

     https://metropolie.pl/.../czytanierzadzi-kampania...

     https://www.youtube.com/watch?v=gm-1dgU6OCI

     https://fpc.org.pl/czytanie-rzadzi/materialy-do-pobrania/

      

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

     ▷ Flaga Ukrainy: obrazki ruchome, animowane gify i animacje ‐ 100% DARMO!

      

     NASZE PRZEDSZKOLE  WRAZ  Z URZĘDEM MIASTA KATOWICE WŁĄCZA SIĘ W POMOC RATUNKOWĄ DLA UKRAINY

     OGŁASZAMY ZBIÓRKĘ NAJPOTRZEBNIEJSZYCH RZECZY DO ODWOŁANIA

     Lista_potrzebnych_rzeczy_dla_obywateli_Ukrainy.pdf

     DZIĘKUJEMY ZA OKAZANĄ POMOC I WSPARCIE!!!

     Fundacja IN CORPORE uruchomiła telefon Wsparcia edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci i młodzieży ukraińskich.               

     Fundacja In Corpore - Home | FacebookOd poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 pełni dyżur psycholog mówiący w języku ukraińskim.tel: 538 181 326

     Facebook: https://www.facebook.com/fundacjaincorpore/               

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

     OPIEKA STOMATOLOGICZNA

     Drodzy Rodzice! Organ Prowadzący podpisał porozumienie z Centrum Stomatologii NEOMED zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11  w zakresie świadczenia opieki stomatologicznej dla przedszkolaków oraz uczniów Miasta Katowice.

     Koordynatorem opieki stomatologicznej dla uczniów  z ramienia Centrum Stomatologii NEOMED jest lekarz dentysta, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją Małgorzata Fischer.

     Dane kontaktowe:e-mail: neomed@neomed.com.pl       tel. 501234137/ 322584885 

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2 

     Dyrekcja oraz specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5

     w Katowicach  przypominają, że......

     jako placówka nieferyjna w sposób ciągły zapewniamy wsparcie wszystkim naszym klientom z rejonu działania. Poradnia nasza nieprzerwanie realizuje zadania statutowe, Państwo jako nasze placówki rejonowe jesteście na bieżąco informowani o dostępnych formach wsparcia, również w obecnych, trudnych w szczególności dla dzieci i młodzieży czasach. 

     Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z poradnią poprzez umawianie wizyt na terenie poradni, kontaktu telefonicznego pod numerem 32/ 203-54-46 lub mailowego: poradnia@ppp5katowice.eu (maile bezpośrednie do wszystkich specjalistów dostępne są na stronie www: www.ppp5katowice.eu w zakładce ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE - Dla psychologów, pedagogów, nauczycieli).

     Zachęcamy również do korzystania z materiałów i informacji zamieszczanych na naszej stronie www: www.ppp5katowice.eu , która zawiera odpowiednio pogrupowane materiały.

     K O N T A K T : P O R A D N I A P S Y C H O L O G I C Z N O - P E D A G O G I C Z N A N R 5, TEL.: 32 203-54-46, osoby odpowiedzialne: ALEKSANDRA KONIECZNY-SIWY, WIESŁAWA BOCIAN-MISZTAL

     INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

     Szanowni Państwo, w ramach Programu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno -Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ Internetowa Platform

     Program_wsparcia_psychologiczno_-_pedagogicznego_-_Prezentacja-1.pptx

      

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

     Znalezione obrazy dla zapytania emotikony do pobrania | Emoticon, Cute emoji, SmileyWARTO WIEDZIEĆ........ 

     Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 17:00 w okresie 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r., z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców.

     W przedszkolu funkcjonują 4 grupy, w każdej może być maksymalnie 25 dzieci.

     Opłaty za przedszkole

     Opłata za wyżywienie: 10,00 zł za 1 dzień (2.50 I śniadanie/II śniadanie,5.00 obiad).

     Opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej:

     - za pierwsze dziecko z rodziny – 1,00 zł za godzinę

     - za drugie dziecko z rodziny – 0,65 zł za godzinę

     - za trzecie dziecko z rodziny – 0,00 zł

     - za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2016) – 0,00 zł

     - za dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju - 0,00 zł

     Każde z dzieci otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wnoszenia opłat.

     Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują informację(pasek do zapłaty) z wysokością opłat.

     Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry do dnia 10 każdego miesiąca (to data wpływu na konto, a nie wpłaty). Opłata za pozostałe świadczenia jest wnoszona do 10 dnia kolejnego miesiąca (np. za wrzesień – do 10 października).

     W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu dokonuje się zwrotu opłat proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

     Jeżeli sporadycznie dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, niż jest to określone w deklaracji, w następnym miesiącu doliczana jest kwota za te godziny. Zmiana deklaracji może nastąpić w drodze aneksu na pisemny wniosek rodzica od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.(dokumenty dostępne w zakładce o przedszkolu-druki do pobrania)

     W przypadku trudnej sytuacji materialnej możliwe jest otrzymanie dofinansowania do wyżywienia z MOPS-u, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

     Prosimy o dostarczenie decyzji MOPS, ponieważ bez nich musimy naliczyć opłatę bez zniżek.

     Zajęcia dodatkowe

     Wszystkie zajęcia dodatkowe są realizowane w godzinach pracy przedszkola i są bezpłatne dla rodziców. Nie planujemy organizowania zajęć odpłatnych.                       

     zajęcia logopedyczne

     - zajęcia z psychologiem

     - katecheza – na wniosek rodziców dzieci 

     - zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe - 1 raz w tygodniu

     - j. angielski – 1 raz w tygodniu,

     - zajęcia muzyczno-rytmiczne - 1 raz w tygodniu

     Przypominamy!

     Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną na piśmie przez rodziców - druki dostępne w przedszkolu. 

     Nauczyciele grup i nauczyciele specjaliści  będą utrzymywać z Rodzicami kontakt telefoniczny i e-mailowy.

     Przypominamy o aktualizacji numerów telefonów          

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

     DRODZY RODZICE

     JEŚLI JEST KONIECZNOŚĆ ZMIANY GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU,PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKU WNIOSEK (STREFA RODZICA-DRUK DO POBRANIA) - 

     I DOSTARCZENIA DOKUMENTU DO  PRZEDSZKOLA.            

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

     Kochani Rodzice/Opiekunowie

     Zwracamy się do Państwa  z prośbą o opinię nt naszego przedszkola w zakładce: OCEŃ PRZEDSZKOLE. Państwa opinie będą służył podniesieniu jakości pracy naszej placówki.
     Za wszelkie opinie z góry DZIĘKUJEMY :)          

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

     Drogi Rodzicu!

     Jeśli jesteś rodzicem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym, sprawujesz opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola/żłobka oraz jesteś aktywny zawodowo, możesz skorzystać z dopłaty za przedszkole/żłobek ze środków PFRON. Kliknij poniższy link aby doczytać szczegóły

                                 MOPS_2_(1)_(1)_(1).pdf                                               

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2

     Szanowni Państwo,
     pod poniższym linkiem przesyłamy Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach:

     http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_28_wyst_dyrektorzy.pdf

     Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

     Z poważaniem
     Dział Komunikacji Społecznej
     Biuro Rzecznika Praw Dziecka

      

     LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2     

     DRODZY RODZICE!

     Informujemy, że szatnia otwarta jest w następujących godzinach:

     06:00 – 08:20

     14:40 – 17:00

       LIŚCIE i gify JESIENNE - GALERIA - GIFY, jpg - sorelkaPL - Chomikuj.pl, Strona 2