• wiadomości

    •  

      

     Przedszkole na odległość... - Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Gródku

      

     informujemy, że do korespondencji został utworzony nowy adres  e-mail:

      

     zsp23katowice@gmail.com

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

     Szanowni Rodzice!

     W związku z nasileniem się w okresie wakacyjnym przypadków wszawicy spowodowanym przyjazdem dzieci z różnych atrakcji turystycznych ,zwracam się z ogromną prośbą o codzienne sprawdzanie czystości głowy swojego dziecka.

     Przypominam, że po konsultacji z Kuratorium Oświaty w Katowicach, pracownicy przedszkola nie są uprawnieni do sprawdzania głów dziec i aplikowania preparatów.

     Każdy przypadek pojawienia się wszy powinien być zgłoszony  w placówce.

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

      

     Fundacja "Unia Bracka" zaprasza osoby dorosłe oraz dzieci na "Wiosenny przegląd zdrowia". 15 czerwca w Przychodni Brackiej Staszic (Giszowiec) w Katowicach każda osoba będzie mogła skorzystać z wielu badań diagnostycznych oraz konsultacji specjalistycznych. Badania są całkowicie bezpłatne i mają charakter profilaktyczny. Prosimy o rejestrację na badania USG dla dzieci, USG jajników oraz diagnostykę jaskry i zaćmy. Na pozostałe badania i konsultacje nie trzeba się zapisywać. Szczegółowe informacje na plakacie oraz w przychodni pod nr tel. 32  255 28 56 lub 600 394 669.

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

                                                                           

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO NASZEGO PRZEDSZKOLA NA ZEBRANIE,KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28 SIERPNIA 2024r.(ŚRODA)         O GODZINIE 16.00

                

      

      

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

      

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY  PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW NA  TYDZIEŃ  ADAPTACYJNY W DNIACH 17.06 -21.06.2024 W GODZ. 9.00-11.00

      

      

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

     „PRZERWA WAKACYJNA”

     Szanowni  Rodzice/opiekunowie

                               Informujemy, że w dniach 19.08-30.08.2024r.

                              Przedszkole jest nieczynne .

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

                           

      

     Informujemy, że mamy nową stronę na Facebooku. 

     Serdecznie zapraszamy do polubienia i obserwowania. 

     Link do strony:

     https://www.facebook.com/profile.php?id=61556105595595&locale=pl_PL

      

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

     REALIZUJEMY PROGRAM " NASZA PLANETA" !!!

      

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

     ZASADY  PARKOWANIA OD 01 GRUDNIA

     ULOTKA_PARKOWANIE_DL_3C_poprawiona_29.11.pdf

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

      

      

     UWAGA!

     DZIECI ZAPISANE NA ROBOTYKĘ UCZĘSZCZAJĄ NA ZAJĘCIA   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36  W SALI NR 17. PONIEDZIAŁKI GODZINA  15.30-16.30

     Dzieci na zajęcia  przyprowadzają i odbierają rodzice!

     ZAPISY ODBYWAJĄ SIĘ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.SUPERBYSTRZAKI.PL

     TEL.730685555

      

      

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

     Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach informuje, iż Uchwałą nr LXIX/1403/23 Rady Miasta Katowice, z dniem 31 sierpnia 2023r. nastąpiło przekształcenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach poprzez przeniesienie jej siedziby z ul. Okrzei 4 w Katowicach na ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach

     Ponadto informujemy, iż dotychczasowe dane kontaktowe: strona: www.ppp5katowice.eu mail: poradnia@ppp5katowice.eu oraz numer telefonu: 32 2035446, pozostają bez zmian.

     Dojście od strony boisk szkolnych i parku.

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

     Za_zyciem_-_plakat1.pdf

      

      

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

      

     KATOWICKA KARTA MIESZKAŃCA

     Ulotka_KKM_uczniowie_-_zaakceptowana_21.06.23.pdf

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

      

     Nasze przedszkole uczestniczy w "Programie profilaktycznym zapobiegania próchnicy u dzieci miasta Katowice" realizowanym w ramach "Programu Profilaktyki i Ochrony zdrowia dla miasta Katowice na lata 2021-2027"

      

     Jak dbać o włosy dziecka? | ELNINO PARFUM

     Drodzy Rodzice!
     Prosimy o systematyczne sprawdzanie czystości skóry głowy i włosów u dzieci. W przypadku podejrzenia zakażenia wszawicą, należy o tym zawiadomić nauczyciela oraz podjąć wszystkie czynności prowadzące do likwidacji choroby.

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

     PRZENIESIENIE SIEDZIBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 5 W KATOWICACH

     Zgodnie z   uchwałą nr   LIX/1254/23 Rady Miasta Katowice z dnia  2 lutego 2023 roku i na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu informuję o zamiarze  przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach  z ul. Okrzei 4, na  ul. Grażyńskiego 17 w Katowicach.

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

          

     Szanowni Rodzice, zostało założone konto Rady Rodziców,
     o numerze :

      

     ING  71 1050 1214 1000 0092 9918 8137

      

     w tytule wpisujemy:  wpłata na Radę Rodziców oraz Imię  i Nazwisko dziecka, grupę.

     Prosimy, aby na to konto nie przelewać wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole.

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

                         

      

     OPIEKA STOMATOLOGICZNA

     Drodzy Rodzice! Organ Prowadzący podpisał porozumienie z Centrum Stomatologii NEOMED zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Morcinka 9-11  w zakresie świadczenia opieki stomatologicznej dla przedszkolaków oraz uczniów Miasta Katowice.

     Koordynatorem opieki stomatologicznej dla uczniów  z ramienia Centrum Stomatologii NEOMED jest lekarz dentysta, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją Małgorzata Fischer.

     Dane kontaktowe:e-mail: neomed@neomed.com.pl       tel. 501234137/ 322584885 

      

     Dyrekcja oraz specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5

     w Katowicach  przypominają, że......

     jako placówka nieferyjna w sposób ciągły zapewniamy wsparcie wszystkim naszym klientom z rejonu działania. Poradnia nasza nieprzerwanie realizuje zadania statutowe, Państwo jako nasze placówki rejonowe jesteście na bieżąco informowani o dostępnych formach wsparcia, również w obecnych, trudnych w szczególności dla dzieci i młodzieży czasach. 

     Istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z poradnią poprzez umawianie wizyt na terenie poradni, kontaktu telefonicznego pod numerem 32/ 203-54-46 lub mailowego: poradnia@ppp5katowice.eu (maile bezpośrednie do wszystkich specjalistów dostępne są na stronie www: www.ppp5katowice.eu w zakładce ZAGROŻENIE EPIDEMICZNE - Dla psychologów, pedagogów, nauczycieli).

     Zachęcamy również do korzystania z materiałów i informacji zamieszczanych na naszej stronie www: www.ppp5katowice.eu , która zawiera odpowiednio pogrupowane materiały.

     K O N T A K T : P O R A D N I A P S Y C H O L O G I C Z N O - P E D A G O G I C Z N A N R 5, TEL.: 32 203-54-46, osoby odpowiedzialne: ALEKSANDRA KONIECZNY-SIWY, WIESŁAWA BOCIAN-MISZTAL

     INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA

     Szanowni Państwo, w ramach Programu wsparcia psychologiczno - pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powstała Internetowa Platforma Specjalistyczno -Doradcza: https://pwpp.uksw.edu.pl/ Internetowa Platform

     Program_wsparcia_psychologiczno_-_pedagogicznego_-_Prezentacja-1.pptx

      

      

     Piłka Nożna Sport Bawić - Bezpłatny plik GIF w serwisie Pixabay - Pixabay

      

      

     Znalezione obrazy dla zapytania emotikony do pobrania | Emoticon, Cute emoji, SmileyWARTO WIEDZIEĆ........ 

     Przedszkole jest czynne w godzinach od 6:00 do 17:00 w okresie 01.09.– 31.08., z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców.

     W przedszkolu funkcjonują 4 grupy, w każdej może być maksymalnie 25 dzieci.

     Opłaty za przedszkole

     Opłata za wyżywienie: 10,00 zł za 1 dzień (2.50 I śniadanie/II śniadanie,5.00 obiad).

     Opłata za świadczenia przedszkola wykraczające poza realizację podstawy programowej:

     - za pierwsze dziecko z rodziny – 1,00 zł za godzinę

     - za drugie dziecko z rodziny – 0,65 zł za godzinę

     - za trzecie dziecko z rodziny – 0,00 zł

     - za dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (rocznik 2017) – 0,00 zł

     - za dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju - 0,00 zł

     Każde z dzieci otrzymuje indywidualny numer konta bankowego do wnoszenia opłat.

     Na początku każdego miesiąca rodzice otrzymują informację(pasek do zapłaty) z wysokością opłat.

     Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry do dnia 10 każdego miesiąca (to data wpływu na konto, a nie wpłaty). Opłata za pozostałe świadczenia jest wnoszona do 10 dnia kolejnego miesiąca (np. za wrzesień – do 10 października).

     W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu dokonuje się zwrotu opłat proporcjonalnie do liczby dni nieobecności.

     Jeżeli sporadycznie dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, niż jest to określone w deklaracji, w następnym miesiącu doliczana jest kwota za te godziny. Zmiana deklaracji może nastąpić w drodze aneksu na pisemny wniosek rodzica od pierwszego dnia kolejnego miesiąca.(dokumenty dostępne w zakładce o przedszkolu-druki do pobrania)

     W przypadku trudnej sytuacji materialnej możliwe jest otrzymanie dofinansowania do wyżywienia z MOPS-u, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

     Prosimy o dostarczenie decyzji MOPS, ponieważ bez nich musimy naliczyć opłatę bez zniżek.

     Zajęcia dodatkowe

     Wszystkie zajęcia dodatkowe są realizowane w godzinach pracy przedszkola i są bezpłatne dla rodziców. Nie planujemy organizowania zajęć odpłatnych.                       

     zajęcia logopedyczne

     - zajęcia z psychologiem

     -zajęcia z pedagogiem specjalnym

     - katecheza – na wniosek rodziców dzieci 

     - zajęcia rozwijające uzdolnienia sportowe - 1 raz w tygodniu

     - j. angielski – 1 raz w tygodniu,

     Przypominamy!

     Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną na piśmie przez rodziców - druki dostępne w przedszkolu. 

     Nauczyciele grup i nauczyciele specjaliści  będą utrzymywać z Rodzicami kontakt telefoniczny i e-mailowy.

     Przypominamy o aktualizacji numerów telefonów          

     DRODZY RODZICE

     JEŚLI JEST KONIECZNOŚĆ ZMIANY GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU,PROSIMY O WYPEŁNIENIE DRUKU WNIOSEK (STREFA RODZICA-DRUK DO POBRANIA) - 

     I DOSTARCZENIA DOKUMENTU DO  PRZEDSZKOLA.            

      

     Kochani Rodzice/Opiekunowie

     Zwracamy się do Państwa  z prośbą o opinię nt naszego przedszkola w zakładce: OCEŃ PRZEDSZKOLE. Państwa opinie będą służył podniesieniu jakości pracy naszej placówki.
     Za wszelkie opinie z góry DZIĘKUJEMY :)          

      

     Drogi Rodzicu!

     Jeśli jesteś rodzicem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym lub umiarkowanym, sprawujesz opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do przedszkola/żłobka oraz jesteś aktywny zawodowo, możesz skorzystać z dopłaty za przedszkole/żłobek ze środków PFRON. Kliknij poniższy link aby doczytać szczegóły

                                 MOPS_2_(1)_(1)_(1).pdf                                               

     Szanowni Państwo,
     pod poniższym linkiem przesyłamy Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka w sprawie skutecznych metod eliminacji problemu wszawicy w szkołach i przedszkolach:

     http://brpd.gov.pl/sites/default/files/2017_12_28_wyst_dyrektorzy.pdf

     Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

     Z poważaniem
     Dział Komunikacji Społecznej
     Biuro Rzecznika Praw Dziecka

      

     DRODZY RODZICE!

     Informujemy, że szatnia otwarta jest w następujących godzinach:

     06:00 – 08:20

     14:40 – 17:00