• WSZY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

      

     Wszawica – trudny problem do rozwiązania

     Co to jest wszawica? Wszawica (łac. pediculosis) jest chorobą zakaźną, umieszczoną w wykazie chorób zakaźnych i zakażeń będącym załącznikiem do Ustawy o chorobach zakaźnych                             i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz.1384). Wszawica spowodowana jest przez obecność na ciele człowieka pasożyta – wszy głowowej (Pediculus capitis). Wszy żyją wyłącznie na owłosionej części skóry, żywią się krwią człowieka. W miejscu ugryzienia powstaje odczyn zapalny skóry, który powoduje uczucie silnego świądu, a w konsekwencji drapanie się. Dorosłe osobniki osiągają wielkość 2-3 mm, są barwy biało-brązowej.

      

     Jak wygląda cykl rozwojowy wszy głowowej?

         http://www.insektwarszawa.pl/files/entomologia-wesz.jpg

      

     Samica wszy głowowej produkuje do 150 jaj, które przykleja do włosów w pobliżu skóry. Po 8 dniach z jaj wychodzą larwy. Te jaja (gnidy), które są znajdowane w odległości kilku centymetrów od skóry, są najczęściej wyklute, gdyż znalazły się w oddali od skóry w wyniku ich wzrostu w okresie inkubacji. Larwy pobierają krew przed każdym linieniem. Trzy stadia larwalne kończą rozwój po około 3 tygodniach. W warunkach doświadczalnych wykazano, że rozwój jaj i larw jest wyraźnie uzależniony od temperatury i wilgotności powietrza; optymalne warunki to temperatura 29-34oC i wilgotność względna powietrza wynosząca 70-90%. 

     Do zarażenia się ludzi dochodzi podczas fizycznego kontaktu z osobą zarażoną. Dzieje się to najczęściej wśród uczniów w szkole podstawowej, gdzie spotykają się dzieci z różnych domów, wymieniają między sobą grzebienie, szczotki do włosów, ręczniki, czapki i inne ubrania

     Jakie są drogi zakażenia?

     Wszy nie mają nóg służących do skakania, potrafią tylko pełzać, dlatego też zarazić się można tylko przez bliski kontakt z osobą zakażoną (przytulanie się, stykanie się głowami) lub poprzez korzystanie z tych samych szczotek lub grzebieni, noszenie wspólnych nakryć głowy, spanie we wspólnej pościeli. Najłatwiej można zarazić się wszawicą w dużych skupiskach ludzkich (przedszkola, szkoły, internaty, akademiki oraz na koloniach i obozach organizowanych dla dzieci i młodzieży). Problem wszawicy dotyczy wszystkich stref klimatycznych i populacji ludzkich, bez względu na ich statut społeczny.

     Jakie są objawy wszawicy?

     • Świąd skóry, który pojawia się zwykle kilka tygodni po zarażeniu. Jeżeli dziecko zaczyna często się  drapać po głowie należy czym prędzej sprawdzić skórę głowy oraz włosy. Wszy najczęściej występują za uszami i z tyłu głowy tuż nad karkiem.

     • Obecność gnid (jaj wszy) u nasady włosów na głowie. Mają one barwę białą, są podobne do łupieżu, ale w przeciwieństwie do niego nie dają się zbyt łatwo usunąć z włosów.

     • Obecność dorosłych osobników dających się zauważyć gołym okiem, są ono barwy biało-brązowej.

     • Często obserwuje się powiększone węzły chłonne szyjne.

      

     Jak postępować w przypadku stwierdzenia występowania wszawicy?

     • Jeśli rodzic po skontrolowaniu włosów i głowy dziecka podejrzewa wszawicę to należy jak najprędzej udać się do lekarza celem rozpoczęcia właściwego leczenia. Wskazane jest skontrolowanie stanu włosów głowy wszystkich członków rodziny, ponieważ leczeniem trzeba objąć całą rodzinę.

     • Można po skonsultowaniu się z farmaceutą zastosować dostępne w każdej aptece bez recepty preparaty zwalczające wszy na każdym etapie ich rozwoju.

     • Rodzice powinni poinformować dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko o chorobie w celu uniknięcia dalszego szerzenia się zakażenia na inne dzieci i zapobieżeniu ponownemu zarażeniu dziecka po uprzednim leczeniu.

     • Obowiązek zgłaszania wszawicy, jako choroby zakaźnej spoczywa na lekarzu lub felczerze (sposób zgłaszania reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2005r.).

      

     Profilaktyka wszawicy Wszawicą można się zarazić tylko przez bezpośredni kontakt lub korzystanie z tych samych nakryć głowy, używania wspólnych grzebieni, szczotek i do włosów, spanie we wspólnej pościeli. Dlatego należy:

     • Kontrolować jak najczęściej stan włosów głowy dziecka.
     • Nie korzystać wspólnie z przedmiotów użytku osobistego.
     • Unikać bezpośredniego kontaktu z włosami innych ludzi. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, które nie zachowują wystarczającego dystansu między sobą podczas zabawy.

     Leczenie wszawicy

     • Stosować dostępne w każdej aptece środki do zwalczania wszy,
     • Przestrzegać dokładnie instrukcji stosowania leków,
     • Sprawdzić czy ktoś z rodziny jest też zarażony,
     • Wszystkich zarażonych w rodzinie powinno poddać się leczeniu w tym samym czasie,
     • Po uwolnieniu się od wszy, należy jeszcze czesać się specjalnym grzebieniem przez 10-14 dni. Da to pewność, że zastosowana metoda leczenia była skuteczna,
     • Systematycznie kontrolować czystość głowy i włosów.
     • Unikać bezpośredniego kontaktu z włosami innych ludzi. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, które nie zachowują wystarczającego dystansu między sobą podczas zabawy.

      

     MIMO, IŻ NIE MA WIĘKSZEGO PROBLEMU Z DOSTĘPNOŚCIĄ ŚRODKÓW HIGIENICZNYCH, TO OD KLIKU LAT POJAWIA SIĘ W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH ZNOWU PROBLEM WSZY.

     WSZY JAK KAŻDE INNE INSEKTY, MOGĄ PRZENOSIĆ RÓŻNE DROBNOUSTROJE, DLATEGO TEŻ WYMAGAJĄ ZWALCZANIA. OGÓLNA HIGIENA, CZĘSTE MYCIE WŁOSÓW ORAZ PRANIE ODZIEŻY TO PIERWSZORZĘDNE ZALECENIA PODCZAS WALKI  Z WSZAWICĄ.

     PODKREŚLIĆ NALEŻY, ŻE LICZY SIĘ WSPÓŁPRACA WSZYSTKICH, CHODZI NAM PRZECIEŻ O DOBRO NASZYCH POCIECH.  DZIECI ZARAŻONE WSZAWICĄ MOGĄ BYĆ W RÓŻNYM STOPNIU PIĘTNOWANE PRZEZ RÓWIEŚNIKÓW ZDROWYCH, CO MOŻE PROWADZIĆ DO ZŁEGO SAMOPOCZUCIA PSYCHICZNEGO UCZNIA,    A TO JUŻ ZNACZNIE WIĘKSZY PROBLEM NIŻ WSZY.

     PROBLEM, CHOĆ WSTYDLIWY, NIE JEST TRUDNY DO ROZWIĄZANIA.

     ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO WSPÓŁPRACY