• Kadra

    • Przewodnik Nauczyciela Przedszkola - Miesięcznik - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

         KADRA PEDAGOGICZNA:   

     mgr Gabriela Szywacz - p.o. dyrektor, nauczyciel mianowany,                                                            

     mgr Agata Muszer - nauczyciel mianowany,      

     mgr Joanna Nowosielska - Dróżdż - nauczyciel dyplomowany 

     mgr Renata Wyszogrodzka - nauczyciel mianowany                                                                   

     mgr Weronika Serafin - nauczyciel kontraktowy         

     mgr Justyna Kroczek - nauczyciel dyplomowany 

     mgr Patrycja Jończyk - nauczyciel kontraktowy                                                              

     mgr Katarzyna Laskowska - nauczyciel kontraktowy                                                                

     mgr Magdalena Klistala - logopeda

     mgr K. Małowicz - zajęcia muzyczno-ruchowe

     mgr Barbara Dobosz - katecheza

     mgr R. Polańska - psycholog

     mgr  Kamila Żak - J. angielski

     mgr Dorota Trzepałka - nauczyciel rozwijający zainteresowania sportowe

      

         KADRA ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWA:    

      Barbara Rogowiczsamodzielny referent

     Sylwia Porwolik pomoc nauczyciela

     Grażyna Lniak, Elżbieta Marcinkowska, Justyna Drobiec - kucharki

     Małgorzata Szostak, Monika Kempka, Beata Niedbalska, Iwona Policha - woźne oddziałowe