• Kadra

    • Przewodnik Nauczyciela Przedszkola - Miesięcznik - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

     KADRA PEDAGOGICZNA: 

     mgr Justyna Franczak- Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 23

     mgr Gabriela Szywacz - Wicedyrektor w Miejskim Przedszkolu nr 52                                                            

     mgr Agata Muszer - nauczyciel dyplomowany   

     mgr Joanna Nowosielska - Dróżdż - nauczyciel dyplomowany 

     mgr Ewa Harasimowicz - nauczyciel dyplomowany                                                                   

     mgr Weronika Serafin - nauczyciel mianowany        

     mgr Justyna Kroczek - nauczyciel dyplomowany 

     mgr Patrycja Jończyk - nauczyciel kontraktowy                                                              

     mgr Katarzyna Laskowska - nauczyciel kontraktowy                                                                

     mgr Magdalena Klistala - logopeda

     wacat- zajęcia muzyczno-ruchowe

     mgr Barbara Dobosz - katecheza

     mgr R. Polańska - psycholog

     wacat-pedagog specjalny

     mgr  Kamila Żak - j. angielski

     mgr Dorota Trzepałka - nauczyciel rozwijający zainteresowania sportowe

      

     KADRA ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWA:

     Barbara Rogowicz samodzielny referent

     Sylwia Porwolik pomoc nauczyciela

     Grażyna Lniak, Elżbieta Marcinkowska, Justyna Drobiec - kucharki

     Małgorzata Szostak, Monika Kempka, Beata Niedbalska, Iwona Policha - woźne oddziałowe