• Kadra

    • Przewodnik Nauczyciela Przedszkola - Miesięcznik - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

     KADRA PEDAGOGICZNA: 

     mgr Justyna Franczak- Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 23 -nauczyciel dyplomowany

     mgr Gabriela Szywacz - Wicedyrektor w Miejskim Przedszkolu nr 52 -nauczyciel dyplomowany                                                          

     mgr Jolanta Czajkowska - nauczyciel kontraktowy  

     mgr Joanna Nowosielska - Dróżdż - nauczyciel dyplomowany 

     mgr Ewa Harasimowicz - nauczyciel dyplomowany                                                                   

     mgr Weronika Serafin - nauczyciel mianowany        

     mgr Justyna Kroczek - nauczyciel dyplomowany 

     mgr Patrycja Jończyk - nauczyciel kontraktowy 

     mgr Katarzyna Matuszek- nauczyciel kontraktowy                                                           

     mgr Katarzyna Laskowska - nauczyciel mianowany                                                               

     mgr Magdalena Klistala - logopeda

     wacat- zajęcia muzyczno-ruchowe

     mgr Barbara Dobosz - katecheza

     mgr R. Polańska - psycholog

     mgr Barbara Grzegorzewska-pedagog specjalny

     mgr  Kamila Żak - j. angielski

     mgr Dorota Trzepałka - nauczyciel rozwijający zainteresowania sportowe

      

     KADRA ADMINISTRACYJNO - OBSŁUGOWA:

     Barbara Rogowicz samodzielny referent

     Sylwia Porwolik pomoc nauczyciela

     Grażyna Lniak, Elżbieta Marcinkowska, Justyna Drobiec - kucharki

     Małgorzata Szostak, Monika Kempka, Beata Niedbalska, Iwona Policha - woźne oddziałowe