• SPRAWY BIEŻĄCE

    •  

      

     NAUCZYCIELE:

     mgr JUSTYNA KROCZEK  

     mgr RENATA WYSZOGRODZKA

     OBSŁUGA:

     MONIKA KEMPKA

     adres email:

     mp52jezyki@int.pl

     ZAJĘCIA DODATKOWE:

     język angielski - wtorek godz.: 8.45 - 9.00

     zajęcia muzyczno - ruchoweczwartek godz. 9.15 - 9.30

     religia - poniedziałek godz. 11.00 - 11.15

                   środa godz. 11.45 - 12.00

     SPECJALIŚCI:

     psychologponiedziałek godz. 8.00 - 12.00

                         środa godz. 9.00 - 11.00

     logopedawtorek godz. 11.45 - 13.45

                         środa godz. 7.30 - 9.30

     konsultacje pedagogiczne:

     środa godz. 15.30 - 16.30 - Justyna Kroczek

     czwartek godz. 15.30 - 16.30 - Renata Wyszogrodzka

      

     Szanowni Rodzice, zostało założone konto Rady Rodziców,
     o numerze :

     ING  71 1050 1214 1000 0092 9918 8137

     w tytule wpisujemy:  wpłata na Radę Rodziców oraz Imię  i Nazwisko dziecka, grupę.

     Prosimy, aby na to konto nie przelewać wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole.

      

     - Organ Prowadzący podpisał porozumienie w zakresie świadczenia opieki stomatologicznej z Centrum Stomatologii NEOMED, zlokalizowanym w Katowicach przy ul. Morcinka (dane kontaktowe:e-mail: neomed@neomed.com.pl oraz tel.501234137/ 322584885). Opieką są objęte dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie Miasta Katowice. 22.09. (czwartek) o 9.30  (wizyta przełożona na październik) wybieramy się na wizytę do w/w poradni stomatologicznej.

     - Zachęcamy do korzystania z naszej biblioteczki przedszkolnej. Każdy zapisany przedszkolak otrzyma legitymację małego czytelnika oraz kartę biblioteczną. 

                                                             

         

        

       Nasza grupa bierze udział w następujących projprojektach: