• SPRAWY BIEŻĄCE

    •  

     NAUCZYCIELE:

     mgr JUSTYNA KROCZEK  

     mgr RENATA WYSZOGRODZKA

     OBSŁUGA:

     MONIKA KEMPKA

     adres email:

     mp52jezyki@int.pl

     ZAJĘCIA DODATKOWE:

     język angielski - wtorek godz.: 8.45 - 9.00

     zajęcia muzyczno - ruchoweczwartek godz. 8.00 - 9.30

     religia - poniedziałek godz. 11.00 - 11.15

                   środa godz. 11.45 - 12.00

     SPECJALIŚCI:

     psycholog - wtorek godz. 8.00 - 11.00

                         środa godz. 8.00 - 11.00

     logopedawtorek godz. 11.45 - 13.45

                         środa godz. 7.30 - 9.30

     konsultacje pedagogiczne:

     środa godz. 15.30 - 16.30 - Justyna Kroczek

     czwartek godz. 15.30 - 16.30 - Renata Wyszogrodzka

      

     • W dniu 13.02.2023r. o godz.10.00 odbędzie się audycja muzyczna  z współuczestniczeniem dzieci i nauczycieli Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im.Stanisława Moniuszki w Katowicach. Nauczyciele wraz uczniami przyjadą do naszego przedszkola i zaprezentują Przedszkolakom wybrane instrumenty. Opowiedzą o nich, a Wychowankowie będą mogli zapoznać się z ich brzmieniem.
     • 15.02.2023r. o godz. 9.30 odbędą się warsztaty edukacyjne na temat bezpieczeństwa na drodze oraz segregacji odpadów z udziałem  pracowników Straży Miejskiej w Katowicach.

     Udział w zajęciach jest bezpłatny!

     w dniach 27 lutego- 03 marca 2023 r. będą zbierane od Rodziców/Opiekunów dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 52 deklaracje o woli kontynuacji wychowania przedszkolnego w tutejszej placówce.Zainteresowanych złożeniem deklaracji prosimy o pobranie i wypełnienie druku oraz złożenie go u Pracownika Przedszkola.

     Druki będą udostępnione w szatni przedszkolnej oraz stronie internetowej przedszkola (zakładka  strefa rodzica/druki do pobrania) od dnia 27 lutego 2023 r. od godz. 800.

      

      

      

      

      

      

       

          

     - Zachęcamy do korzystania z naszej biblioteczki przedszkolnej. Każdy zapisany przedszkolak otrzyma legitymację małego czytelnika oraz kartę biblioteczną.  

      

     Szanowni Rodzice, zostało założone konto Rady Rodziców,

     o numerze: ING  71 1050 1214 1000 0092 9918 8137. W tytule wpisujemy:  wpłata na Radę Rodziców oraz Imię  i Nazwisko dziecka, grupę. Prosimy, aby na to konto nie przelewać wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole.

        

                                                                           

        

       Nasza grupa bierze udział w następujących projektach: