• Zajęcia dodatkowe

    • Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

      

      

     ZAJĘCIA DODATKOWE REALIZOWANE
     POZA PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

     W NASZYM PRZEDSZKOLU

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nauka języka angielskiego ( )

     Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela odbywają się 1 raz w tygodniu dla wszystkich dzieci. Zajęcia są bezpłatne.Prowadzący: Dorota Piliszko.

      

      

     Rytmika ( )

     Zajęcia z rytmiki organizowane są 1 raz w tygodniu  przez nauczyciela posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Biorą w nich udział wszystkie dzieci. Zajęcia są bezpłatne. Prowadzący: Natalia

      

     Zajęcia logopedyczne ( )

     Zajęcia logopedyczne prowadzone są z dziećmi z zaburzeniami mowy. Prowadzi je nauczyciel specjalista 2 razy w tygodniu.Zajęcia są bezpłatne.

      

      

     Psycholog ( )

     Zajęcia prowadzone są przez specjalistę 2 razy w tygodniu. Zajęcia są bezpłatne.

      

      

      Religia ( )

     W zajęciach tych biorą udział dzieci 5,6 – letnie, których rodzice wyrażą zgodę (bądź nie) w formie pisemnego oświadczenia.Zajęcia są bezpłatne.

      

      

      Gimnastyka korekcyjna ( )

     W zajęciach gimnastyki korekcyjnej biorą udział dzieci z wadami postawy na podstawie skierowania lekarza specjalisty.Zajęcia są bezpłatne.

      

      

     Kółko plastyczne (  )

     Zajęcia organizowane są raz w tygodniu. Biorą w nich udział dzieci zdolne. Zajęcia są bezpłatne.

      

      

     Kółko taneczne ( )

              Zajęcia organizowane są raz w tygodniu. Biorą w nich udział dzieci zdolne. Zajęcia są bezpłatne.

            

      

      

     Kółko teatralne (  )

     Zajęcia organizowane są raz w tygodniu. Biorą w nich udział dzieci zdolne. Zajęcia są bezpłatne.

      

      

      

     Kółko kulinarne "Mały kuchcik" (  )

      

     Zajęcia organizowane są raz w tygodniu. W zajęciach tych, biorą udział dzieci 5-6-letnie (zainteresowanych kulinariami), których rodzice wyrażą pisemną zgodę.

      

      

      

     Koło Sympatyków Ruchu Rozwijającego ( )

     Sesje ruchowe prowadzone są przez nauczycieli raz w miesiącu. W zajęciach biorą udział dzieci ze swoimi rodzicami lub opiekunami.Zajęcia są bezpłatne.

      

      

      

       Kółko europejskie ( )

                  Zajęcia są bezpłatne.

      

       Popołudnie z bajką

                  Spotkania z cyklu "Popołudnie z bajką" prowadzone są przez nauczycieli raz w miesiącu.  W zajęciach biora udział dzieci ze swoimi rodzicami

                lub opiekunami.   Zajęcia są bezpłatne.