• Prezentacja wyników autoewaluacji dla zaproszonych gości

        •   Spełniając wymogi zdobycia Krajowego Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie odbyło się spotkanie z Dyrektorami zaprzyjaźnionych  przedszkoli oraz szkoły, Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury "Koszutka", Policjantami II Komisariatu Policji w Katowicach, Radną Miasta Katowice, koordynatorem Śąskiej Sieci Szkoł i Przedszkoli Promujacych Zdrowie i przedstawicielem Rady Rodziców. W miesiącach październiku i listopadzie zostały przeprowadzone badania wśród dzieci, rodziców, nauczycieli, specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych.Podczas spotkania zostały przedstawione wyniki opracowanych standardów. Całość uświętnił występ dzieci z naszego przedszkola programem artystycznym o zdrowiu. Dziękujemy wszystkim zebranym za miłą, życzliwą atmosferę i Pani Marioli Wawrzyńskiej za nagrodę i dyplom uznania dla pracowników naszego przedszkola.