• Sprawozdanie z realizacji zadań

    •  

      

     RAPORT PLACÓWKI

     Z REALIZACJI ZADAŃ PODJĘTYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

     W RAMACH PROJEKTU ŚLĄSKA SIEĆ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE

                  

     W roku szkolnym 2020/2021 nasza placówka realizowała moduł „Żyj aktywnie!” programu edukacji zdrowotnej „Szczęśliwy przedszkolak - to zdrowy przedszkolak. Witaminkowo". Program ten został opracowany w ramach udziału w projekcie "Śląska Sieć Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie" zgodnie z przyznanym naszej placówce krajowym Certyfikatem Zdrowia. W poprzednich latach zrealizowano miedzy innymi moduł: "Jemy zdrowo i kolorowo", "Nawyki higieniczno - zdrowotne"," Żyj zdrowo". Tym razem przyszedł czas na aktywność ruchową ,szczególnie  gdy musimy żyć z wirusem i nałożono oboszczenia.

     Zgodnie z opracowanym harmonogramem działań, w ciągu całego roku szkolnego, systematycznie organizowano zabawy i ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne. Przyjmowały one różną formę - począwszy od zabaw i ćwiczeń porannych i aktywności ruchowych między zajęciami programowymi, aż po ćwiczenia ruchowe organizowane w formie zajęć gimnastycznych i zabaw na świeżym powietrzu. Podczas tych zajęć wykorzystywano różnorodne przybory gimnastyczne: woreczki, piłki, laski, krążki, drabinki, ławeczki, skakanki, koce, itp. Często wykorzystywano przybory nietypowe, organizowano więc zabawy z butelkami, gazetami, kamyczkami. Stosowano też urozmaicone metody i formy pracy. Odbywały się zabawy i ćwiczenia indywidualne, grupowe, zabawy w parach z wykorzystaniem metody Labana, Orffa, Kniesów, W. Sherborne. Systematycznie wykorzystywane były: elementy pedagogiki zabawy, metoda zadań do wykonania, metoda stacyjna, zabawy z dywanem Tupu - Tan. Dzięki organizowanym zajęciom dzieci poznały możliwości ruchowe własnego ciała, wzbogaciły zakres swoich umiejętności ruchowych, nauczyły się bezpiecznego poruszania w przestrzeni, współpracy z partnerem i grupą rówieśniczą. Wiele ćwiczeń organizowanych było w formie zabaw zapobiegających płaskostopiu, wzmacniających mięśnie grzbietu, kształtujących prawidłową postawę i sylwetkę. A organizowane zawody sportowe i gry zespołowe uczyły dzieci zasad dobrego współzawodnictwa i umiejętności właściwego radzenia sobie z porażką. Z uwagi na pandemię zajęcia dobywały się  w reżimie sanitarnym, przybory były dezynfekowane.                                                                                                                                                      Dodatkowo w ofercie zajęć znalazły się comiesięczne popołudniowe sesje ruchowe dla dzieci   i rodziców organizowane w ramach spotkań Koła Sympatyków Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Z uwagi na covid-19 oraz wytyczne GIS zajęcia odbywały się drogą    on-line. Mimo trudności zajęcia cieszyły się  dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców, a dodatkowe instrukcje i wiedza teoretyczna przekazywana przez prowadzących na temat poszczególnych ćwiczeń i kategorii ruchowych uatrakcyjniały spotkania i pozwoliły rodzicom na coraz bardziej świadome działania dotyczące rozwoju aktywności fizycznej dzieci. Sesje ruchowe organizowane były także dla nauczycieli innych przedszkoli w ramach Grupy Wsparcia nauczycieli pracujących metodą Weroniki Sherborne.

     Systematycznie organizowane były zajęcia edukacyjne, pogadanki na temat zasad zdrowego stylu życia i aktywności ruchowej. Dzieci miały okazję oglądać i wypowiadać się na temat ilustracji i obrazków tematycznych, historyjek obrazkowych, dzieliły się własnymi doświadczeniami i przeżyciami. Podczas zajęć poruszano tematy higieny osobistej, zdrowego odżywiania się, szkodliwości częstego korzystania z telefonu, komputera, telewizora.  Korzystając z plansz edukacyjnych, kart pracy, krzyżówek, zagadek, wierszy i opowiadań rozmawiano z dziećmi na temat toalety porannej, wieczornej, codziennej gimnastyki, codziennego korzystania z pobytu na świeżym powietrzu. Podczas zabaw tematycznych dzieci nauczyły się zapowiadać pogodę i dopasowywać strój do panujących warunków atmosferycznych, a korzystając z zimowych spacerów i zabaw na śniegu uczyły się zasad hartowania organizmu i zapobiegania przemarznięciu.                                                                                                                                                      Tradycją naszego przedszkola stało się samodzielne przygotowywanie przez dzieci zdrowych sałatek, kanapek, soków oraz obchodzenie "witaminkowych dni". Coraz częściej obchodzimy w przedszkolu "zdrowe urodzinki", podczas których solenizant częstuje kolegów owocami, marchewkowymi babeczkami, owsianymi ciasteczkami czy sokami.Systematycznie  na naszej stronie internetowej (zakładka dla rodziców) prezentowane były informacje na temat różnorodnych aspektów zdrowego rozwoju dzieci.

      Rozwijaniu postaw prozdrowotnych sprzyjały organizowane w przedszkolu imprezy i uroczystości. Już we wrześniu przygotowaliśmy w przedszkolu dla dzieci zabawy sportowe, plastyczne, kulinarne. W kwietniu zorganizowano w przedszkolu obchody "Światowego Dnia Zdrowia", W czerwcu z okazji Dnia Dziecka braliśmy udział w akcji "Sprintem do maratonu" (Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków), przygotowaliśmy piknik sportowy.                                                                                                                                                

      W celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć dodatkowo wykorzystywaliśmy treści programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem u dzieci nawyków higieniczno - zdrowotnych.

     Zgodnie z harmonogramem działań realizowaliśmy treści programu "Czyste powietrze wokół nas", "Klimatolubne przedszkolaki", "Zdrowy przedszkolak", "Klub zdrowego przedszkolaka", "Kubusiowi przyjaciele Natury", "Maluch poznaje ekologię". Przygotowując się do wakacji omówiliśmy szczegółowo zasady korzystania z kąpieli wodnych, słonecznych, bezpiecznego zachowania się w lesie, w górach, utrwaliliśmy zasady zdrowego trybu życia, higieny pracy, zabawy i wypoczynku. Realizując kolejne treści edukacyjne dzieci miały okazję zdobywać sprawności i umiejętności związane ze zdrowym i higienicznym trybem życia: samodzielnego korzystania z toalety, ubierania się, jedzenia, mycia zębów, sprzątania po sobie, zdrowego odżywiania się, gimnastykowania się.   

      

     Zadania ujęte w harmonogramie działań na rok szkolny 2022/2023 zostały zrealizowane.

      Wnioski do dalszej pracy:

     1.      Kontynuowanie działań związanych z propagowaniem zdrowego stylu życia wśród dzieci i rodziców.

     2.      Realizowanie kolejnych modułów programu zdrowotnego.