• Harmonogram działań

    • Program Edukacji Zdrowotnej

     Szczęśliwy przedszkolak - to zdrowy przedszkolak.

     Witaminkowo”

       

      moduł  "Dbaj o swoje ciało"

     harmonogram działań na rok szkolny 2021 / 2022

      

     Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej | Sprawne ciało równa się sprawny umysł na długo!

      Ten moduł poświęcony jest tematyce dbania o dobra kondycję swojego ciała. Oprócz higieny, zdrowego odżywiania się zwrócimy szczególną uwagę na sposoby i formy aktywnego spędzania czasu wolnego w przedszkolu i w domu, zachęcimy przedszkolaków   do wykonywania prostych ćwiczeń i zabaw ruchowych. Omówimy zasady hartowania organizmu, przedstawimy szkodliwe skutki spędzania czasu wolnego przed komputerem i telewizorem. 

      

     Obszary edukacyjne –

     treści programowe

     Sprawności, umiejętności

     i wiadomości ( dziecko…)

     - Rozwijanie aktywności ruchowej, zachęcanie do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, ruchowych:

     * prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych

     z wykorzystaniem różnorodnych metod, m.in Gimnastyki twórczej R. Labana, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; 

     * organizowanie spacerów, zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu

     * zorganizowanie zawodów sportowych

     w formie olimpiady przedszkolnej

     * umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach rozijajacych zainteresowania sportowe

     * organizowanie zajęć i zabaw z wykorzytsaniem zdrowych produktów

     * omówienie szkodliwych skutków spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem (pogadanki dla dzieci, prelekcje i artykułu tematyczne dla rodziców)

     - odczuwa potrzebę uczestniczenia w zabawach ruchowych

     - poznaje możliwości ruchowe własnego ciała

     - wzbogaca swoje doświadczenia ruchowe, gimnastyczne

     - zgodnie współdziała w grupie, doskonali umiejętność współpracy z partnerem

     - poznaje przestrzeń i bezpiecznie się w niej porusza

     - wyrabia swobodę i płynność ruchów

     - dba o prawidłową postawę ciała

     - rozwija nawyki higieniczno - zdrowotne,

     - rozwija zdrowe nawyki żywieniowe

     - rozumie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia 

     - zna szkodliwe skutki spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem

      

     Proponowane formy pracy z dziećmi:

     - rozbudzanie u dzieci zdolności ruchowych według pomysłu, doświadczeń i ich możliwości

     - prowadzenie rozmów tematycznych, organizowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem ilustracji, literatury dziecięcej, prezentacji multimedialnych

     - organizowanie różnorodnych aktywności ruchowych, w tym zajęć i zabaw dla rodziców, zawodów sportowych, aktywności z przyborami i pomocami gimnastycznymi

     - organizowanie spotkań ze specjalistami: lekarzem, pracownikiem sanepidu, rehabilitantem ruchowym z uwagi na covid19 zajęcia zostały odwołane