• PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

    • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne w roku szkolnym 2014/15 realizowane będą w oparciu o Program edukacji przedszkolnej "Nasze przedszkole" Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby-Żabińskiej w wersji zmodyfikowanej o nowe treści dotyczące:

     - edukacji matematycznej i językowej (literackiej) opartej na Programie Rozwoju Poznawczego Małego Dziecka Galiny Dolya i Nikolai Veraksa "Klucz do uczenia się"

     - nauki czytania wg metody J. Cieszyńskiej

     - edukacji psychospołecznej prowadzonej w oparciu o Międzynarodowy Program Psychoedukacyjny "Przyjaciele Zippiego" i Program Psychoedukacyjny "Hej, zabawo!" H. Karwackiej

     - edukacji zdrowotnej prowadzonej w oparciu o program autorski "Szczęśliwy przedszkolak - to zdrowy przedszkolak" B. Sułek, G. Szywacz, J. Nowosielskiej - Dróżdż

     - edukacji przyrodniczej prowadzonej w oparciu o innowację pedagogiczną pt. „Mali odkrywcy” autorstwa B. Szaflik, G. Szywacz, J. Nowosielskiej – Dróżdż, A. Muszer,A. Borkowskiej, A. Moroz.