• Aktualne działania

    •  

      Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim      Boberkowy World : Higiena ciała- konspekt zajęć w przedszkolu: czterolatki

     HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ROK SZKOLNY 2021/2022                         

     „ Szczęśliwy przedszkolak - to zdrowy przedszkolak.

     Witaminkowo”

      

      

     „ Dbaj o swoje ciało”

      

     Obszary edukacyjne –

     treści programowe

     Sprawności, umiejętności

     i wiadomości ( dziecko…)

     TERMIN DZIAŁAŃ

     „Hop do góry,jak kangury”- rozwijanie aktywności ruchowej, zachęcanie do zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, ruchowych, codzienne prowadzenie zabaw i ćwiczeń ruchowych z wykorzystaniem różnorodnych metod, m.in Gimnastyki twórczej R. Labana, Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; 

     „Na podwórku czas spędzamy i  swoje ciało dbamy”-organizowanie, zabaw i ćwiczeń na świeżym powietrzu

     - odczuwa potrzebę uczestniczenia w zabawach ruchowych                              - poznaje zasady zdrowej rywalizacji                                                                   - starannie i prawidłowo wykonuje zalecane ćwiczenia                                                                                                             - poznaje możliwości ruchowe własnego ciała                                                    - wzbogaca swoje doświadczenia ruchowe, gimnastyczne

      

      

               OD IX-2021r-VI.2022r.

      "Przedszkolak-sportowiec"- zorganizowanie zawodów sportowych w formie olimpiady przedszkolnej „Sprintem do maratonu

      

     - zgodnie współdziała w grupie, doskonali umiejętność współpracy z partnerem                                                                                                                   - poznaje przestrzeń i bezpiecznie się w niej porusza

                                  VI.2022

      

          .

     „Światowy Dzień Zdrowia",

     - rozwija zdrowe nawyki żywieniowe                                                                      -rozwija nawyki higieniczno - zdrowotne,                                 

                            IV.2022r.

      "Zdrowie to podstawa"-zorganizowanie zajęć z wykorzystaniem zdrowych produktów rozwija zdrowe nawyki żywieniowe                            XI.2021 r.

     „Elektroniczne zagrożenia”- omówienie szkodliwych skutków spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem (pogadanki dla dzieci, prelekcje  i artykułu tematyczne dla rodziców)

     - rozwija nawyki higieniczno - zdrowotne,                                                                                                                        - rozwija zdrowe nawyki żywieniowe                                                                       - zna szkodliwe skutki spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem

                       III.2022r.

     letnia olimpiada wiedzy.-zorganizowanie konkursu międzyprzedszkolnego

     - dba o prawidłową postawę ciała                                                                                                                       -dba o higienę osobistą                                                                                                     - rozumie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia                                          -zgodnie współdziała w grupie, doskonali -umiejętność współpracy z partnerem poznaje zasady zdrowej rywalizacji                                                                                          

                            V.2022r

     Zimowa olimpiada sportowa.

     - dba o prawidłową postawę ciała                                                                        - rozumie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia                                       -zgodnie współdziała w grupie,                                                                           -doskonali umiejętność współpracy z partnerem poznaje zasady zdrowej rywalizacji                                                                                      

                             II.2022

      

      

      POSIADAMY JUŻ  KRAJOWY CERTYFIKAT ZDROWIA!

     Posiadamy certyfikaty:

                 

      

     NASZE PRZEDSZKOLE BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH:

     Znalezione obrazy dla zapytania kubusiowi przyjaciele natury

      

      

     Znalezione obrazy dla zapytania klub zdrowego przedszkolaka

      

      

     Znalezione obrazy dla zapytania PROGRAM ZIPI