• SPRAWY BIEŻĄCE

    • smiley                                               

         

      grupowy adres mailowy:  misiemp52@int.pl

      

     NAUCZYCIELE: 

     mgr Katarzyna Laskowska

     mgr Joanna Nowosielska - Dróżdż

     OBSŁUGA:  

     Beata Niedbalska 

                                                                    

       

     Zapraszamy rodziców na konsultacje indywidualne w przedszkolu lub telefoniczne

     (tel: 32 258 26 41) 

     - Joanna Nowosielska - Dróżdż - w każdą środę w godz. 11:00 - 12:00

     - Katarzyna Laskowska - w każdą środę w godz. 12:00 - 13:00

      

     W dniach 27 lutego - 03 marca 2023 r. będą zbierane od Rodziców / Opiekunów dzieci

      uczęszczających do naszego przedszkola deklaracje o woli kontynuacji wychowania

      przedszkolnego w tutejszej placówce. Zainteresowanych złożeniem deklaracji prosimy o pobranie

      i wypełnienie druku oraz złożenie go u Pracownika Przedszkola. Druki będą udostępnione w szatni

      przedszkolnej oraz na stronie internetowej przedszkola (zakładka: strefa rodzica / druki do pobrania)

      od dnia 27 lutego 2023 r. od godziny 8.00. 

     smiley 

     W środę 1 lutego o godzinie 16.00 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na zajęcia czytelnicze

     organizowane z cyklu "Popołudnie z bajką". 

     smiley

     W piątek 10 lutego o godzinie 10.00 zapraszamy do przedszkola Babcię, Dziadka na uroczystość

     zorganizowaną z okazji ich Święta. Będą wierszyki, piosenki, wspólna zabawa i mnóstwo uśmiechu.    

     smiley

     W poniedziałek 13. 02. 2023 r. o godz.10.00 odbędzie się audycja muzyczna przygotowana przez

      dzieci i nauczycieli Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Stanisława Moniuszki 

     w Katowicach. Nauczyciele wraz uczniami przyjadą do naszego przedszkola i zaprezentują 

     wybrane instrumenty.

     smiley 

     W środę 15. 02. 2023 r. o godz. 9.30 odbędą się warsztaty edukacyjne na temat bezpieczeństwa

     na drodze oraz segregacji odpadów z udziałem  pracowników Straży Miejskiej w Katowicach.

     Udział w zajęciach jest bezpłatny!

     smiley

     W piątek 17. 02. 2023 r. odbędzie się Przedszkolny Bal Przebierańców. 

     smiley

     Konto Rady Rodziców   

     Szanowni Rodzice zostało założone konto Rady Rodziców o numerze: 

     ING  71 1050 1214 1000 0092 9918 8137

     w tytule wpisujemy: wpłata na Radę Rodziców oraz Imię i Nazwisko dziecka, grupę.

     Prosimy, aby na to konto nie przelewać wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole.